ABC wspólnoty

Jak zarządca nieruchomości oblicza zaliczkę na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej?

                 Sposób ustalania zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej często jest niezrozumiały dla członków wspólnot mieszkaniowych. Tymczasem prawidłowy algorytm ich obliczania jest niezwykle prosty. Zacząć należy od tego, że jest on konsekwencją zapisów ustawy o własności lokali (art. 12 ust. 2), które mówią, że w kosztach tych Właściciele uczestniczą proporcjonalnie do udziałów w nieruchomości wspólnej, a te z kolei, na podstawie tej samej ustawy, są wyznaczane stosunkiem powierzchni lokalu danego właściciela do sumy powierzchni wszystkich lokali (art. 3 ust. 3).

I teraz prosty przykład:

Dowiedz się więcej
"Wiedza tajemna", czyli jak zmienić zarządcę?

Tajemna, bo czasem skrupulatnie ukrywana przez zarządców przed ich Klientami. Tak jakby to nie jakość usług, a niewiedza Klientów miały zarządcę uchronić przed utratą zlecenia. Jaki ma sens praca z niezadowolonym klientem? Czy lekarz będzie leczył pacjenta, który mu nie ufa i nie jest zadowolony z jego diagnoz i sposobu leczenia? Czy adwokat będzie reprezentował Klienta, który nie chce z nim współpracować? Czy krawiec uszyje garnitur na miarę Klientowi, jeżeli ten nie pozwoli mu tej miary pobrać?

Dowiedz się więcej
Czym są uchwały wspólnoty mieszkaniowej?

Uchwały to sposób wyrażanie woli i podejmowania decyzji przez Wspólnotę Mieszkaniową w zakresie czynności przekraczających zwykły zarząd.

Dowiedz się więcej
Czy można wypisać się ze wspólnoty mieszkaniowej?

Do wspólnoty się nie zapisuje, zatem również nie można się z niej wypisać.

Dowiedz się więcej
Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

"Zarząd wspólnoty mieszkaniowej" to jej organ reprezentacyjny, decyzyjny w zakresie czynności zwykłego zarządu i wykonawczy.

Dowiedz się więcej
Zarząd nieruchomością wspólną

"Zarząd nieruchomością wspólną", to nie tylko zarząd wspólnoty lub jej zarządca.

Dowiedz się więcej
Czym jest nieruchomość wspólna?

"Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali."

Dowiedz się więcej
Jak powstaje wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnoty mieszkaniowej się nie powołuje! Nie zakłada! Nie zawiązuje!

Dowiedz się więcej