Nasze doświadczenie

Spółka WZN swoimi korzeniami sięga 1995 roku. Zespół, jaki wokół niej udało się zgromadzić to doświadczeni zarządcy nieruchomości. Na przestrzeni wielu lat obsługiwaliśmy nieruchomości o różnorodnej charakterystyce.

Doskonale są nam znane:

 • przejmowanie nieruchomości od innych zarządców
 • przejmowanie nieruchomości od deweloperów
 • obsługa nieruchomości przed powstaniem wspólnoty mieszkaniowej
 • organizowanie funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej na początkowym etapie jej istnienia
 • pomoc i aktywne uczestnictwo w procedurze zmiany zarządcy nieruchomości ustanowionego w trybie artykułu 18 Ustawy o własności lokali
 • pomoc i aktywne uczestnictwo w procedurze zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną, w tym zmiany „zarządcy” na Zarząd wybrany spośród właścicieli lokali
 • bezpośrednie wykonywanie obowiązków zarządcy nieruchomości ustanowionego przez sąd
 • obsługa „kamienic” z najemcami z tzw. „przydziałów”
 • aktywny udział w sporach sądowych pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a niesolidnymi kontrahentami
 • realizacja całego procesu termomodernizacji nieruchomości
 • realizacja prac remontowych
 • procedury uzyskania kredytów dla wspólnot mieszkaniowych
 • zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych z utraconą płynnością finansową
 • odzyskiwanie należności wspólnoty mieszkaniowej
 • renegocjacja niekorzystnych umów pomiędzy wspólnotami mieszkaniowymi a ich kontrahentami
 • mediacje w sporach, których stroną jest wspólnota mieszkaniowa i właściciele nieruchomości
 • komercjalizacja nieruchomości

28 lat obecności na rynku!