Obsługa najmu

CZYLI TZW. ADMINISTROWANIE LOKALAMI.

Usługa dostępna tylko na terenie aglomeracji Poznań.

Jesteś Właścicielem mieszkania, lokalu użytkowego lub miejsca postojowego? Nie masz możliwości lub czasu na poszukiwanie Najemcy? Nie wiesz jak sporządzić umowę najmu, tak by chroniła Twoje interesy? Jesteśmy dla Ciebie!

WZN oferuje usługi w zakresie administrowania lokalami, w zakres których wchodzi nie tylko pozyskanie Najemcy, przygotowanie i podpisanie w imieniu Właściciela stosownej umowy najmu, protokolarne przekazanie lokalu, pobieranie i rozliczanie czynszu najmu, opłat za media (woda, prąd, gaz itp.), ale również rozpatrywanie i realizacja wniosków Najemców i techniczna opieka nad lokalem (usuwanie awarii, dbałość o właściwą eksploatację lokalu oraz doprowadzenie go do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy najmu). W przypadku Najemcy „niepokornego” egzekwujemy należności od Najemcy-dłużnika, nie tylko za pośrednictwem pisemnych monitów i wezwań do zapłaty, ale również pośredniczymy w egzekucji długu na drodze sądowej, zapewniając Właścicielowi niezbędne wsparcie merytoryczne i prawne.

Zadbamy o zabezpieczenie finansowe Właściciela przed brakiem wpłat ze strony Najemcy oraz przed dewastacją lokalu, pobierając kaucję za najmowany lokal. Kaucja ta, po zakończeniu umowy najmu, zostanie przez nas rozliczona, umniejszona o ewentualne potrącenia (nieopłacone rachunki za media, nieuregulowany czynsz itp.) oraz zwrócona Najemcy, zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie KC.

Zapewnimy Właścicielowi lokalu długofalową opiekę nad jego nieruchomością, tak by generowała jak najwyższe przychody przy jednoczesnym minimalnym zaangażowaniu ze strony posiadacza nieruchomości. Rola Właściciela nieruchomości zostanie ograniczona do podejmowania strategicznych decyzji dotyczących nieruchomości i akceptacji sprawozdań przedkładanych przez Administratora lokalu.

Wynagrodzenie za świadczone usługi jest ustalanie indywidualnie z Właścicielem nieruchomości i stanowi procent wpłaconego przez Najemcę czynszu najmu.