Obiekty komercyjne

WZN oferuje usługi w zakresie długoterminowego i efektywnego zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług zarządzania nieruchomościami, począwszy od reprezentacji Właściciela nieruchomości, po obsługę prawną, księgową, techniczną i administracyjną, których podstawowym celem jest osiągnięcie jak najwyższej użyteczności ekonomicznej zarządzanego obiektu. Dążymy do systematycznego zwiększania wartości nieruchomości przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Przeprowadzamy profesjonalną komercjalizację obiektu, opartą na efektywnej, przemyślanej strategii i skutecznej reklamie. Zapewniamy bezpieczeństwo transakcji i stworzenie realnego budżetu, który jest gwarancją stabilności dochodu Właściciela.

Pełne zaangażowanie, dbałość o Klienta i jego indywidualne potrzeby oraz profesonalizm zapewniają Państwu najwyższą jakość świadczonych usług. 

Co obejmuje zakres oferowanych przez nas usług w zakresie zarządzania nieruchomością komercyjną?

  • Reprezentowanie Właściciela nieruchomości wobec podmiotów zewnętrznych.
  • Obsługa najmu, w tym m.in: pozyskiwanie najemcy, prowadzenie wykazu lokali najmowanych, negocjowanie warunków i zawieranie umów najmu, pobieranie opłat z tytułu czynszu najmu, kontrolowanie terminowości wpłat wraz z windykacją należności, przyjmowanie zgłoszeń i wniosków od najemców itp.
  • Obsługa techniczna i administracyjna obiektu – przejęcie i prowadzenie dokumentacji technicznej, usuwanie awarii, dbałość o bieżącą konserwację urządzeń, zlecanie wymaganych prawem przeglądów technicznych nieruchomości, nadzór nad pracami remontowymi, zapewnienie ubezpieczenia nieruchomości, dostaw mediów i innych usług (np. w zakresie utrzymania porządku i czystości).
  • Obsługa księgowa – prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami, otwarciu i prowadzenie rachunku bankowego wraz z dokonywaniem niezbędnych operacji bankowych, wykonywanie rozliczeń mediów (woda, energia cieplna, energia elektryczna itp.), przygotowywaniu budżetów dla nieruchomości i ich realizacja ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji kosztów jej utrzymania.
×

Komunikat!

Od dnia 1 czerwca br. nasza siedziba i Biuro Obsługi Klienta Poznań znajdować się będzie w budynku biurowym pod adresem:

ul. Wilczak 49, 61-623 Poznań

Przeprowadzkę realizujemy w dniach 26-31 maja b.r. W tym czasie pojawią się problemy z kontaktem z poznańską częścią naszego zespołu, mogą pojawić się również przerwy w aktualizacji danych Internetowej Kartoteki Mieszkańca.

Za te przewidywane podczas przeprowadzki niedogodności bardzo przepraszamy!

Zespół WZN