Deweloperzy

czyli obsługa nieruchomości w tzw. okresie deweloperskim.

Urok pracy dewelopera kończy się najczęściej z chwilą sprzedaży pierwszego lokalu i powstania wspólnoty mieszkaniowej, która jest wymagającym i często dość trudnym partnerem, oczekującym najwyższej jakości obsługi. Zdarza się, że na tym tle dochodzi do konfliktów. Sprawny zarządca nieruchomości potrafi znaleźć przysłowiowy "złoty środek" w relacjach deweloper - wspólnota. Sztuka kompromisu pozwala mu uczynić te relacje bardzo poprawnymi. 

Starając się wyjść naprzeciw potrzebom firm deweloperskich pojawiającym się na etapie sprzedaży pierwszych lokali proponujemy Państwu nawiązanie współpracy w tym niełatwym dla Państwa i nowo powstającej wspólnoty mieszkaniowej okresie. Nasz zespół posiada doświadczenie w kształtowaniu relacji pomiędzy wspólnotą mieszkaniową i deweloperem i buduje je na zasadach partnerskich z zachowaniem dbałości o interes obu stron.

Oferujemy zarządzanie nieruchomością jeszcze przed powstaniem wspólnoty mieszkaniowej, już na etapie przekazywania lokali mieszkalnych klientom. Przygotowujemy plany gospodarcze i ustalamy zaliczki na pokrycie kosztów w okresie od przekazania pierwszego lokalu do powstania wspólnoty mieszkaniowej. Z chwilą jej powstania koszty te rozliczamy pomiędzy Nabywcami a deweloperem, z uwzględnieniem tego, jak długo Nabywcy byli w posiadaniu lokalu.

Wykonujemy wszystkie "formalności" w związku z powstaniem wspólnoty, uzyskujemy numer regon, NIP, "przepisujemy" umowy serwisowe i o dostawę mediów, podpisujemy umowę o prowadzenie rachunku bankowego nowej wspólnoty.

Oferujemy nie tylko skuteczne i sprawne zarządzanie wybudowaną przez dewelopera nieruchomością, ale również wspieramy obsługę posprzedażową i gwarancyjną.

×

Komunikat!

Od dnia 1 czerwca br. nasza siedziba i Biuro Obsługi Klienta Poznań znajdować się będzie w budynku biurowym pod adresem:

ul. Wilczak 49, 61-623 Poznań

Przeprowadzkę realizujemy w dniach 26-31 maja b.r. W tym czasie pojawią się problemy z kontaktem z poznańską częścią naszego zespołu, mogą pojawić się również przerwy w aktualizacji danych Internetowej Kartoteki Mieszkańca.

Za te przewidywane podczas przeprowadzki niedogodności bardzo przepraszamy!

Zespół WZN