Zebrania online nową jakością zarządzania nieruchomościami?

Epidemia wymusza akceptację nowych metod i organizacji pracy każdego zarządcy nieruchomości. Do takich właśnie należy organizacja rocznych zebrań sprawozdawczych w formule online.

Cieszymy się, że nasza propozycja organizowania zebrań w ten sposób spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem naszych Klientów, członków wspólnot mieszkaniowych. Około ¼ zebrań już za nami, wszystkie przebiegały bardzo sprawnie, jak dotąd łącza internetowe nasze i naszych Klientów nie sprawiały problemów. Frekwencja w żaden sposób nie odbiega wprawdzie od danych z lat poprzednich i niestety nadal jest niska, ale pewnego rodzaju „reżim” przebiegu zebrania, w którym z przyczyn technicznych tylko jedna osoba może zabierać głos w danym czasie, powoduje, że zebrania mają bardzo merytoryczny przebieg. Aplikacja, którą wykorzystujemy do zebrań, Microsoft Teams, doskonale się spisuje. Nawet realizacja kilku zebrań jednocześnie, z jednego biura, nie stanowi dla niej żadnego problemu. Gdy pomysł powstał, przeszkodą wydały nam się generowane przez ten system bardzo długie i skomplikowane linki do spotkań, które nie nadawały się do pisemnego zawiadomienia o zebraniu. Szybko jedna znaleźliśmy proste i jak się okazało, bardzo skuteczne i wygodnie dla Klientów rozwiązanie.

Nasz zespół, pracując od niemal roku w systemie „hybrydowym”, czyli częściowo w biurze, częściowo zdalnie z domów, a nawet bardzo często z naszych samochodów podczas wizyt na nieruchomościach, dochodzi do wniosku, że ten model pracy tak dobrze się sprawdził, że prawdopodobnie przy nim pozostaniemy na zawsze. I podobnie nasi Klienci, uczestnicy zebrań online, wyrażają już pogląd, że należy przy takim rozwiązaniu pozostać, niezależnie od epidemii. Okazuje się ono bowiem nie tylko skuteczne, ale również bardzo wygodne.